คม ชัด ลึก ทุกเนื้อหา ข้อมูลจริง เจ็บจริง

ราคาอะไหล่ Cruze

ลำดับ ชื่อสินค้า ราคา
1 ค่าแรงตรวจเช็คระบบแอร์ 460.00
2 ค่าแรงงานเริ่มต้น 330.00
3 วาล์วคอมเพรซเซอร์ 2,963.40
4 ECAPORATOR KIT,A/C 9,389.40
5 คอนเดนเซอร์ 9,075.00
6 คอมเพรสเซอร์ (excise tax) 15,262.50
7 โอริง 223.30
8 GASKET 80.30
9 GM TECH SSS DIESEL SW40 6lt 1,825.00
10 GM TECH SSS DIESEL SW40 1lt 395.00
11 กรองน้ำมันเครื่องดีเซล 220.00
12 ใส้กรองแอร์ 780.00
13 BRAKE FLUID DOT4 (1L) 220.00
14 น้ำยาทำความสะอาดเบรก 270.00
15 น้ำยาล้างแอร์ (Fresh Air) 1,890.00
16 น้ำมันเครื่องเบนซิลสังเคราะห์ 1L (5W-40) 300.00
17 น้ำมันเครื่องเบนซิลสังเคราะห์ 4L (5W-40) 2,098.13
18 กรองน้ำมันเครื่อง Cruze1.8/SonicM/T 225.00
19 แหวนรองสกรูถ่ายน้ำมันเครื่อง 1.8 25.00
20 วาล์วน้ำ 1.8 MY2013 – 105 C 6,300.00
21 เพลาราวลิ้น 5,236.00
22 ลูกรอกตัวตั้งไทมิ่ง Cruze 1.8 2,650.00
23 สายพานราวลิ้น 1,881.00
24 ลูกรอกตัวตามไทมิ่ง Cruze 1.8 980.00
25 สกรูยึดลูกรอกไทมิ่ง Cruze 1.8 44.00
26 ยางกันฝุ่นเพลาขับ 900.00
27 จารบีเพลาขับ 141.00

 
 
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมตามเว็บต่างๆ ที่มีผู้ที่ใช้งาน Cruze ไปใช้บริการ ราคาอาจไม่เท่ากันทุกศูนย์บริการ และการปรับราคาสินค้า บางศูนย์บริการอาจมีการลดราคา